verbindjetalenten

houvast voor vrije geesten

Hoe gaan we te werk?

Invullen vragenlijst

Je neemt contact met mij op via de contactpagina.

Je krijgt een lijst waarin je voor een 150-tal activiteiten uit de kindertijd aangeeft of je die wel of niet deed en hoe graag. Honderdvijftig lijkt veel, maar toch neemt het invullen van de lijst hooguit een twintigtal minuten in beslag.

Elk activiteit zegt iets over één van je kerntalenten. Ben je creatief of juist niet? Ben je ondernemend of wacht je liever af? Je hele profiel wordt duidelijk, niet alleen wat je kan of denkt wat moet, maar vooral wat je werkelijk energie geeft.

De KernTalentenOntdekking

Na het verwerken van je antwoorden volgt een gesprek waarin ik de weging van je kerntalenten toets. Je krijgt duiding omtrent je kerntalenten zodat je weet je exact wat jou energie oplevert en wat jou energie kost. Dit gesprek vindt plaats in mijn kantoor. Dit alles is mondeling. Je kan uiteraard notities nemen.

De KernTalentenAnalyse

Indien je dat wenst maak ik aan de hand van je kerntalentenprofiel in combinatie met het diepte-interview een uitgebreid verslag op. Je ontdekt dan ook hoe jouw KernTalenten onderling combineren en wat dat concreet betekent. Hiermee krijg je een tool in handen om levenslang positieve, energieversterkende keuzes te maken. Je KernTalenten worden getoetst aan je levensloop en persoonlijke ontwikkeling.

KernTalentenCoaching

Indien je dat wilt kan ik, voor zo lang nodig en nuttig, je op weg zetten in het toepassen van deze tool. Je vindt in mij een ervaren en helder klankbord om te toetsen of de keuzes die je maakt je ook daadwerkelijk vooruit helpen.